Bảng điện tử PANASONIC UB5365

Liên Hệ
Nhà sản xuất Panasonic
Mã sản phẩm PANASONIC UB5365
Bảng điện tử PANASONIC UB5365 là một sản phẩm cao cấp, giúp cho việc hội thảo và giảng dạy diễn ra thuận tiện. Với chức năng “ Viết – Lưu – In” thì bảng điện tử đã giúp cho việc giữ lại những dữ liệu khi hội thảo khá dễ dàng. Với công nghệ Nhật tiên tiến thì mỗi sản phẩm bảng điện tử PANASONIC là một thiết bị tiện ích và luôn đảm bảo chất lượng cao nhất Bảng điện tử PANASONIC UB5365 Thông số kỹ thuật Bảng...

Bảng điện tử PANASONIC UB5365 là một sản phẩm cao cấp, giúp cho việc hội thảo và giảng dạy diễn ra thuận tiện. Với công nghệ Nhật tiên tiến thì mỗi sản phẩm bảng điện tử PLUS là một thiết bị tiện ích và luôn đảm bảo chất lượng cao nhất