Bảng điện tử PLUS N-204

- 7%
42.500.000₫ 45.500.000₫
Nhà sản xuất PLUS
Mã sản phẩm PLUS N-204
Bảng điện tử PLUS N-204 là một sản phẩm cao cấp, giúp cho việc hội thảo và giảng dạy diễn ra thuận tiện. Với chức năng “ Viết – Lưu – In” thì bảng điện tử đã giúp cho việc giữ lại những dữ liệu khi hội thảo khá dễ dàng. Với công nghệ Nhật tiên tiến thì mỗi sản phẩm bảng điện tử PLUS là một thiết bị tiện ích và luôn đảm bảo chất lượng cao nhất. N-204 lưu trữ dữ liệu vào USB bằng hình ảnh màu và chia sẻ qua mạng hoặc smartphone...

Bảng điện tử PLUS N-204 là một sản phẩm cao cấp, giúp cho việc hội thảo và giảng dạy diễn ra thuận tiện. Với công nghệ Nhật tiên tiến thì mỗi sản phẩm bảng điện tử PLUS là một thiết bị tiện ích và luôn đảm bảo chất lượng cao nhất. N-204 lưu trữ dữ liệu vào USB bằng hình ảnh màu và chia sẻ qua mạng hoặc smartphone