Bảng điện tử PLUS N-20S

- 3%
31.500.000₫ 32.500.000₫
Nhà sản xuất PLUS
Mã sản phẩm PLUS N-20S
Bảng điện tử PLUS N-20S là một sản phẩm cao cấp, giúp cho việc hội thảo và giảng dạy diễn ra thuận tiện. Với chức năng “ Viết – Lưu – In” thì bảng điện tử đã giúp cho việc giữ lại những dữ liệu khi hội thảo khá dễ dàng. Với công nghệ Nhật tiên tiến thì mỗi sản phẩm bảng điện tử PLUS là một thiết bị tiện ích và luôn đảm bảo chất lượng cao nhất. N-20S đã có sự cải tiến khi có thể chia sẻ những thông tin hình ảnh từ cuộc...

Bảng điện tử PLUS N-20S là một sản phẩm cao cấp, giúp cho việc hội thảo và giảng dạy diễn ra thuận tiện. Với công nghệ Nhật tiên tiến thì mỗi sản phẩm bảng điện tử PLUS là một thiết bị tiện ích và luôn đảm bảo chất lượng cao nhất. N-20S đã có sự cải tiến khi có thể chia sẻ những thông tin hình ảnh từ cuộc họp qua mạng và cả hệ thống điện thoại thông minh