Máy đọc mã vạch quét rất nhạy, chính xác, có thể quét mã vạch trên bề mặt cong và có khả năng quét tầm xa. Độ bền của máy được cải thiện đáng kể. 

Sắp xếp theo:
1.150.000₫ 1.500.000₫
4.500.000₫ 4.900.000₫
25.500.000₫ 26.300.000₫
19.500.000₫ 20.900.000₫
5.900.000₫ 6.400.000₫
2.200.000₫ 2.700.000₫
2.100.000₫ 2.500.000₫
2.250.000₫ 2.600.000₫
1.250.000₫ 1.600.000₫
1.200.000₫ 1.600.000₫
3.500.000₫ 3.900.000₫
3.100.000₫ 3.800.000₫
1.250.000₫ 1.500.000₫
1.050.000₫ 1.300.000₫
6.710.000₫ 6.900.000₫
7.150.000₫ 7.500.000₫
7.150.000₫ 7.500.000₫
4.100.000₫ 4.500.000₫
6.980.000₫ 7.200.000₫
1.550.000₫ 1.900.000₫
2.250.000₫ 2.500.000₫
13.100.000₫ 13.800.000₫
12.400.000₫ 12.800.000₫
7.900.000₫ 8.300.000₫